Welkom op de website van de Sint Martinus en Sint Antonius abt Parochie te Petegem-aan- de-Leie bij Deinze.
Onze parochie maakt deel uit van het dekenaat Deinze.

U vindt onze kerk op het snijpunt van de N43 (baan Gent-Kortrijk) en de N35 (baan Tielt-Gavere). Het officiële adres van onze kerk is Kortrijkstraat 65 te 9800  Deinze.  

U kan op deze website algemene informatie vinden. De rubriek nieuws vindt u hieronder en wordt wekelijks vernieuwd.

Sint-Martinus Kerk binnen

 

Nieuws

Vieringen 

 

 

ZONDAG 13 AUGUSTUS – NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR –  HH. Pontianus, paus, en Hippolytus
09.30 u. Zondagsviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap 
Euch. t.i.v. overleden ouders, zus en broer(D.B.)

DINSDAG 15 AUGUSTUS – HOOGFEEST TENHEMELOPNEMING VAN MARIA
09.30 u. Hoogdagviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap, muzikaal ondersteund door het gregoriaans mannenkoor 
Euch. t.i.v. overleden ouders en familie

ZONDAG 20 AUGUSTUS – TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.30 u. Zondagsviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap 
Euch. t.i.v. alle zieken en voor hen die lijden en verdriet hebben

 

 Pastorale mededelingen 13 augustus 2017

In ons gebed gedenken wij :
Blanche Baert, echtgenote van Albert Leyseele. Blanche woonde in Schave. Zij was 87 jaar. Dat zij dele in de verrijzenis van de Heer.                                                

Volgend weekend nemen wij door het doopsel volgende kindjes op in onze christengemeenschap: 
Seth, zoontje van Davy Bollaert en Stefanie Sergeant, Zonnetij.
Louise en Arthur, dochtertje en zoontje van Arvid De Weweire en Mart Leyseele, Priester Joris Eeckhoutlaan.
Vic, zoontje van Christophe Callens en Charlot De Graeve, Heerdweg.  
Lander en Rani, zoontje en dochtertje en van Dimitri Broucke en Helena Bouckaert, Veerstraat.  
Onze oprechte gelukwensen aan de jonge ouders, de grootouders en hun families!

Volgende mensen zullen elkaar het sacrament van het huwelijk schenken:  
Valentine Cornelis en Sammy Celis, Bliekstraat, op zaterdag 19 augustus om 15.00 uur in de kerk te Astene. Van harte gelukgewenst aan het bruidspaar, hun ouders en familieleden!

Dinsdag vieren wij het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. De hoogdagvieringen vinden plaats zoals op de gewone weekends: maandagavond dus om 16.30 en 18.00 u., zondag om 09.30 en 10.30 u. Er zijn wel drie bijkomende vieringen:
Maandag op de vooravond is er een openluchtviering om 18.00 uur aan de kapel in de Izegemstraat op het grenspunt van Vinkt, Zeveren, Grammene en Wontergem. Bij slecht weer vindt deze viering plaats in de kerk te Vinkt.
Dinsdagmorgen is er om 10.30 uur een openluchtviering aan Bachte Grot. Indien het dan slecht weer is, vindt déze viering plaats in de kerk te Bachte.
Dinsdag, is er ook – zoals op elke hoogdag – een bijkomende avondmis om 18.00 u in de Onze-Lieve-vrouwkerk.
Alvast een zalige hoogdag voor u allen, en vooral voor al onze moeders en grootmoeders!

Donderdag 17 augustus is er in de kerk te Zeveren een dag van aanbidding met uitstelling van het H. Sacrament vanaf 10.00 uur. De dag wordt afgesloten om 17.00 uur met een H. Lof.

De ouders die één van de volgende weken of maanden hun kindje willen laten dopen worden verwacht op de doopontmoeting. De eerstvolgende vindt plaats op donderdag 17 augustus om 14.30 uur in het parochiaal huis, Kaaistraat 1.

En zaterdag 19 augustus trekken we met onze Parochie in Deinze met een groep van 36 mensen naar Assisi en omgeving, Franciscus achterna. Het zal een tocht worden van verbondenheid, herbronning en bemoediging in ons samen op weg gaan met de Heer, een leven lang. De bedevaarders nemen al uw intenties mee. U mag ze ook afgeven aan deken Rudy of op het parochiaal secretariaat. 

Het parochiaal secretariaat is tijdens de vakantiemaanden juli en augustus open van maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 11.00 u.

 

lief en leed

Ik misse u waar ik henenvaar of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond en de avonden nog meer (G.G.)

In de Sint-Martinusparochie namen we afscheid op:

20 juli 2017: Solange Tessely, echtgenote van Joseph Brosteaux. Solange woonde in het wzc Sint-Jozef en was 85 jaar.

2 juni 2017: Gustaaf De Clerck. Gustaaf woonde in de Kortrijksesteenweg en was 59 jaar.

1 juni 2017: Rachel Delmotte,weduwe van André Segaert. Rachel woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen in Kruishoutem en was 91 jaar.

20 mei 2017: Saskia Provost. Saskia woonde in de Oude Weg in Zulte en was 43 jaar.

20 mei 2017: Mariette De Bock, weduwe van Frans Brusseel. Mariette woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Weg naar de Vaart, en was 89 jaar. 

6 mei 2017: Jordaan Van Praet, echtgenoot van Evalina Debels. Jordaan woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Leenweg en was 79 jaar. 

6 april 2017: Simonne Vermeiren, echtgenote van Armand Arnou. Simonne woonde in wzc St.-Jozef, Kortrijksesteenweg, voorheen in de Gentstraat en was 88 jaar.

25 maart 2017: Joseph Deschans, weduwnaar van Elza Van de Moortele. Joseph woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Kerselaarslaan en was 90 jaar.

24 maart 2017: Clara De Vuyst, weduwe van Paul Van de Putte. Clara woonde in de Oudenaardsesteenweg, en was 81 jaar. 

23 maart 2017: Rachel Van Hauwaert, weduwe van Prudent Wanseele. Rachel woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Gaversesteenweg en was 82 jaar. 

18 maart 2017: Georges Braeckevelt, weduwnaar van Jenny Dhaese. Georges woonde in de Désiré Delcroixstraat, voorheen in de Molenstraat, en was 76 jaar. 

13 maart 2017: Clara Maes, weduwe van Ivan De Groote. Clara woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in Kruishoutem, en was 85 jaar. 

10 maart 2017: Maria Van Hee, weduwe van René Mortier. Maria woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Holdenweg, en was 92 jaar. 

9 maart 2017: Marie-Josepha Bonnarens, weduwe van Daniël Heleu, Marie-Josepha woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de J. De Bethunelaan, en was 96 jaar. 

23 februari 2017: Anna De Waele, weduwe van Lucien Huys. Anna woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen in Machelen en was 99 jaar.

22 februari 2017: Gilberta Mavoudt, weduwe van Marcel Taghon. Gilberta woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen in de De Volderstraat en was 90 jaar. 

16 februari 2017: Maurits Van Assche, weduwnaar van Martha Van Hove. Maurits woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen op de Markt en was 97 jaar. 

15 februari 2017: Richard Rutsaert, weduwnaar van Angèle Vercruyssen. Richard woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen in de Mouterijdreef en was 93 jaar.

11 februari 2017: Augusta Coene, weduwe van Alphons Becu. Augusta woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen in de Kortrijkstraat en was 93 jaar.

9 februari 2017: Denise Benoot, weduwe van Alfred Fierens. Denise woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen op het Ricardplein en was 90 jaar. 

28 januari 2017: Josette Menu, weduwe van Robert Bechet. Josette woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Kerselaarslaan en was 87 jaar. 

16 januari 2017: Rene Byn. Rene woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Europalaan en was 81 jaar.

6 januari 2017: Godelieve Van Damme, echtgenote van René Cami. Godelieve woonde in Machelenbinnenweg en was 79 jaar.

3 januari 2017: Elza De Vriese, weduwe van Marcel De Poorter. Elza woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Oude Brugsepoort en was 99 jaar. 

15 december 2016: Lucienne Dhondt, weduwe van Marcel De Clercq. Lucienne woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Pr Joris Eeckhoutlaan en was 81 jaar.

13 december 2016: Mariët Verkaemer, weduwe van Roger Van Steenkiste. Mariët woonde in het wzc Sint-Jozef en was 87 jaar. 

10 december 2016: Marie-Christine Van Laecke, partner van John De Winter. Marie-Christine  woonde in de Poelstraat, en was 58 jaar. 

28 november 2016: André Van Doorne, echtgenoot van Solange Lootens. André woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in Nevele, en was 87 jaar.

29 oktober 2016: Paula De Deckere, weduwe van Adiel Lemey. Paula woonde in wzc Sint-Jozef, voorheen in de Centrumlaan en was 87 jaar.

15 oktober 2016: Simonne Van Damme, weduwe van Robert Dhaenens. Simonne woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Zonneschijn en was 95 jaar. 

8 oktober 2016: André Arickx, echtgenoot van Laura Van Assche. André woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Nazarethsesteenweg en was 91 jaar. 

6 oktober 2016: Zuster Bernadette, Marie Antoinette Heleu. Zij was gedurende meer dan 56 jaar lid van de gemeenschap van de Zusters Maricolen te Deinze en o.a. onderwijzeres en directrice van de Basisschool Driessprong. Thans woonde zij in het wzc St.-Jozef. Zuster Bernadette was 79 jaar.   

3 oktober 2016: Leona Dhont, weduwe van Roger Eggermont. Leona woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Karel Picquélaan en was 80 jaar. 

1 oktober 2016: Denise De Mey, weduwe van Roger Vandervennet. Denise woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Koningin Astridstraat en was 84 jaar. 

13 september 2016: Eliane De Poorter, echtgenote van Dénes Balász. Eliane woonde in wzc St.-Jozef en was 77 jaar.

3 september 2016: Diana De Rycke, weduwe van Etienne Osaer, Diana woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in De Pinte. Ze was 87 jaar.

6 augustus 2016: Nicon Herman, partner van Elisabeth De Haan. Nicon woonde in WC Hoofddorp, Nederland en was 72 jaar.

25 augustus 2016: Simonne Debruyne, weduwe van Jules Eloy. Simonne woonde in het WZC-St. Jozef, voorheen in Sint-Martens-Latem en was 99 jaar.

Wij gedenken deze overledenen en bidden voor hen en hun familie. Moge zij delen in de verrijzenis van de Heer.

 

Waait mij nu zoetjes, o zuchtende wind;
wiegt mij en douwt mij, dat zuilende kind (G.G.)

In de Sint-Martinuskerk werden door het Heilig Doopsel in de christelijke gemeenschap opgenomen op:

6 augustus 2017: Robbe, zoontje van Maarten Wouters en Lien Verhelst, Ommegangstraat

2 juli 2017: Alicia, dochtertje van David Lambert en Sarina Van Hastel, Torenpark

4 juni 2017: Mathis, zoontje van Thijs Dewinter en Stephanie Teirlinck, Lindelaan

7 mei 2017: Elena, dochtertje van Andy De Clercq en van Victoria D’Hollander, De Vlaschaard

7 mei 2017: Alizée, dochtertje van Kevin Tollebeke en Stéphanie Maes, Koningin Astridstraat

6 mei 2017: Mafia, dochtertje van Jan De Waele en Jamih Ba, Kortrijksesteenweg

23 april 2017: Lukas, zoontje van Michiel Van Herwegen en Wendy Eeckhout, Stationsstraat

22 april 2017: Eméline, dochtertje van Davy Volckaert en Vanessa Van Blanckenberg, Torenpark

22 april 2017: Célestine, dochtertje van Davy Volckaert en Vanessa Van Blanckenberg, Torenpark

2 april 2017: Arthur, zoontje van Jeroen Quartier en Elien Van Wonterghem, uit Lotenhulle.

5 maart 2017: Noëmi, dochtertje van Davy Moens en Laura Van Daele, uit Zingem. 

5 maart 2017: Suzanne, dochtertje van Sander Terryn en Celine Danaux, Kortrijkstraat. 

5 maart 2017: Arno en Axelle, zoontje en dochtertje van Jochem Naert en Tina Altruye, Houtkantlaan. 

5 maart 2017: Fleur, dochtertje van Aderik Matthys en Jolien Parmentier, Landweg

6 november 2016: Rémi, zoontje van Bert Bonte en Nele Braet, Winterlaan 

25 september 2016: Tuur, zoontje van Curd Wenes en Els Castelein, Machelenbinnenweg 

4 september 2016: Olivia,  dochtertje van Joeri Vlekken en Eva Mestdagh, St.-Hubertstraat

7 augustus 2016: Yanaradochtertje van Dries De Smet en Mindy De Vuyst, Winterlaan

24 juli 2016: Lotte, dochtertje van Nicky Decraene, Gaversesteenweg

3 juli 2016: Lisa, dochtertje van Dominique De Letter en Ineke Vanthournout, Meirelos 

3 juli 2016: Milan, zoontje van Jonas Strobbe en Stefffi Van de Moortel, Stationsstraat

 

De Sint-Martinusgeloofsgemeenschap wenst hen en hun familie van harte proficiat en verwelkomen hen van harte in hun midden.

 
Kom 'e keer,
fliefflodderker,
'k hebbe u, 'k hebbe u zo lief (G.G.)

Werden in de Sint-Martinusparochie door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden op:

5 mei 2017: Marlène Baert en Jürgen De Mulder, Dentergem

28 januari 2017: Elise De Backer en Nicolas Carpentier, Corsica

19 augustus 2016: Wendy Eeckhout en Michiel Van Herrewegen, Stationsstraat

De Sint-Martinusparochie wenst de jonggehuwden van harte veel geluk toe.

Sint Martinus Kerk buitenaanzicht

Hits: 15390 Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2017

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart