Welkom op de website van de Sint Martinus en Sint Antonius abt kerk te Petegem-aan-de-Leie bij Deinze.
Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de parochie in Deinze en het dekenaat Deinze.

U vindt onze kerk op het snijpunt van de N43 (baan Gent-Kortrijk) en de N35 (baan Tielt-Gavere). Het officiële adres van onze kerk is Kortrijkstraat 65 te 9800  Deinze.  

We nodigen u graag uit om overdag een bezoek te brengen aan de kerk. Elke zondag (en hoogdag) om 9u30 bent u welkom voor de eucharistie

U kan op deze website algemene informatie vinden. De rubriek nieuws vindt u hieronder en wordt wekelijks vernieuwd.

U kan ons ook vinden op facebook: https://www.facebook.com/SintMartinuskerkPetegemDeinze.

 

Sint-Martinus Kerk binnen

 

Nieuws

Vieringen  

ZONDAG 26 MEI – HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID – H. Filippus Neri, priester
09.30 u. Zondagsviering
    
* Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
* Euch. om vrede in Oekraïne en Gaza

WOENSDAG 29 MEI – H. Paulus VI, paus
17.30 u.    Rozenkransgebed
t.i.v. de wereldvrede en zoveel andere intenties

ZONDAG 2 JUNI – NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
09.30 u.    Zondagsviering    
* Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
* Gedachtenismis t.i.v. Johan De Groote en overleden familieleden

U kan de eucharistie (live stream) volgen vanuit onze kerk op you tube: kerk Sint-Martinus Petegem aan de Leie

U kan de zondagsviering ook volgen op televisie
op zondag 26 mei om 10u op VRT1 vanuit de O.-L.-Vrouw van Lourdesbasiliek, Edegem 
op zondag 2 juni om 10u op NPO2 vanuit de Sint-Joriskerk, Eindhoven (Nederland)

Meer info over het mee volgen van eucharistievieringen vindt u op otheo (kerknet): aanbod vieringen tv, radio en internet. 


Pastorale mededelingen 26 mei

 In ons gebed gedenken wij:
    • Fernanda De Nys, echtgenote van Fernand Nachtergaele. Fernanda woonde in de Machelenbinnenweg te Petegem. Zij was 86 jaar. Haar uitvaartliturgie vond plaats op zaterdag 25 mei in de Sint-Martinus- en Sint-Antonius Abtkerk te Petegem.
    • Gerard Verschaetse. Gerard verbleef in WZC Sint-Jozef te Petegem en woonde voorheen in de Ramstraat te Deinze. Hij was 98 jaar. Zijn uitvaartliturgie vond plaats op zaterdag 25 mei in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Markt.
    • Paula Hoste, echtgenote van Hugo De Boever. Paula verbleef in WZC Sint-Vincentius te Zulte en woonde voorheen in de Oude Heirbaan te Gottem. Zij was 84 jaar. Haar uitvaartliturgie vindt plaats op woensdag 29 mei om 10.30 uur in de Sint-Martinus- en Sint-Eutropiuskerk te Gottem.
Mogen zij en al onze dierbare overledenen delen in de verrijzenis van de Heer.

 

Op zondag 26 mei is er om om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw- en Sint-Jan-Baptistkerk te Sint-Maria-Leerne een eucharistieviering om ‘Vrede in Europa en de Wereld’, en dat op de 500ste verjaardag van de geboorte van Philips de Montmorrency, graaf van Horne, heer van Nevele, geboren op het kasteel van Ooidonk. In deze viering, met onder andere de Koninklijke en Grafelijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Ooidonk, zullen ook enkele mensen tot ridder worden geslagen.
De collecte gaat naar Contactcentrum – Voedselbedeling te Deinze.

 

Op de zondag van dit weekend (26 mei) gedenken wij de slachtoffers die vielen in de Meidagen ’40 in Vinkt, Meigem en Deinze. U bent welkom in de gebedsdienst om 14.30 u. in de Sint-Bartholomeuskerk te Vinkt en aan de plechtigheden die daarop volgen aan het monument.

 

Zowel op dinsdag 28 mei als op donderdag 30 mei vindt, telkens  om 20.00 uur, aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in de Paterstraat te Astene het Rozenkransgebed plaats.

 

Op woensdag 29 mei vindt om 17.30 uur in deze kerk het Rozenkransgebed plaats.

 

Op donderdag 30 mei vieren we het Hoogfeest van SACRAMENTSDAG, dit is voor onze hele Heilige Maria Magdalenaparochie een Dag van Gebed en Aanbidding:
    • Om 09.30 uur vieren we in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Markt de eucharistie. Daarna wordt het Allerheiligste uitgesteld en volgt een kort geleid moment van aanbidding. Het Allerheiligste blijft uitgesteld gedurende de hele dag. 
    • Van 10.15 uur tot 18.00 uur is er kans tot persoonlijke meditatie, gebed en aanbidding.
    • Om 18.00 uur wordt de Dag van Aanbidding afgesloten met een lofprijzing en dankzegging.
U bent allen van harte welkom!

Ook wie op Sacramentsdag niet naar de kerk kan komen, nodigen we uit om ergens in de loop van de dag in gebed verbonden te zijn met onze hele parochiale geloofsgemeenschap. Daartoe hebt u een gebedskaartje ontvangen. Neem het aub donderdag ter hand. U mag ook nog gebedskaartjes meenemen en uitdelen aan thuisgebonden zieke of oudere mensen.

 

Op donderdag 30 mei bidden we om 18.30 uur in de Sint-Bartholomeuskerk te Vinkt, gedachteniskerk van oorlog en vrede, samen om de voorspraak van ‘Maria, Koningin van de vrede’.

 

Iedere vrijdagavond in de meimaand krijgt Maria in Bachte Grot bijzondere aandacht. Op vrijdag 31 mei is er onze jaarlijkse Maria-avond met om 18.30 uur een ommegang in het domein, gevolgd door een eucharistieviering om 19.00 uur, muzikaal ondersteund door de Bafrano’s. 
Iedereen van harte welkom! 

 

Op zondag 2 juni is er tijdens de viering van 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Markt kindernevendienstKinderen van 4 tot 10 jaar zijn er welkom om op hun niveau Jezus en zijn boodschap te leren ontdekken. 
Aansluitend aan deze zondagsviering is er eveneens een receptie. Dit is een mooie kans tot ontmoeting!

 

Op zondag 2 juni is er om 11.00 uur in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Leerne een dankende en jubilerende eucharistieviering naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Ferm Sint-Martens-Leerne.

 

Volgende koppels bereiden zich voor op een kerkelijk huwelijk:
    • Isolde Ruelens en Dani Al Nassr. Hun huwelijk staat op 24 augustus gepland in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Markt.
    • Carmina Clipea en Nico Houtteman. Hun huwelijk staat eveneens op 24 augustus gepland in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Markt. 
    • Emilie Lefevre en Charles Petit. Hun huwelijk staat op 31 augustus gepland in de Sint-Petrus- en Sint-Pauluskerk te Bachte.

 

Deze kindjes worden volgend weekend door het doopsel opgenomen in onze christengemeenschap:  
Fleur, dochtertje van Kevin Coussement en Jasmijn Hillaert,  Krekelstraat te Astene. 
Cyriel, zoontje van Gertjan Verstraete en Annelise Tack, Karmstraat te Astene.
Gust, zoontje van Gauthier De Lange en Marlies De Kocker, Oudenaardsesteenweg te Petegem.
Loïc, zoontje van Andy Robbens en Elien Polfliet, Buiskouter te Astene.
Onze gelukwensen aan de jonge ouders en hun families.

 

Tenslotte hebben we vreugdevol en hoopvol nieuws:
Bisschop Lode benoemt per 1 juni priester Romuald Atingbèton tot parochievicaris of onderpastoor in onze H. Maria Magdalenaparochie in Deinze.
Romuald is een jonge priester, hij is 34 jaar en werd in 2019 tot priester gewijd. 
Hij is geboren in Benin, een land in West-Afrika.
Zijn studies in hoger onderwijs en universiteit volbracht hij in België (Brugge, Namen). 
Hij werkte reeds als priester voor het bisdom Namen in de parochie te Habay-la-Neuve en in het bedevaartsoord te Beauraing.
Hij werkte ook kort in de parochie te Erpe-Mere.
Zijn vader is overleden, zijn mama en zus wonen in Benin. Zijn broer Pascal studeert in Louvain-la-Neuve en woont dus ook in België.
Priester Romuald spreekt heel goed Nederlands, maar verfijnt zijn kennis en praktijk nog verder.
Hij zal wonen in de vroegere rectorswoning van de Zusters van de H. Vincentius in de Meulenstraat te Deinze-Centrum.
Pastoor Rudy, de parochieploeg en het pastoraal team konden priester Romuald reeds ontmoeten. Komende maanden zal hij kennismaken met onze grote en veelzijdige parochie en met de mensen die deze dragen en erin meewerken en meeleven. Hij zal ook kennismaken met onze mooie, ruime stad aan de Leie en het Schipdonkkanaal, met de dekenale ploeg, en met zoveel mensen…
Wij zullen onderpastoor Romuald officieel en feestelijk verwelkomen in de zondagsviering van 10.30 u. in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt) op zondag 23 juni e.k. U bent nu reeds allen van ganser harte uitgenodigd om deze zondagsviering met welkom aan priester Romuald en de receptie die daarop volgt, mee te maken.

  

Extra mededeling:
Deken Rudy is bisschop Lode dankbaar dat hij is ingegaan op zijn vraag om de fakkel van het deken zijn van het dekenaat Deinze te mogen doorgeven. Deze opdracht heeft hij 16 jaar opgenomen. 
Voortaan zal Patrick Derde, pastoor van de H. Marta en Mariaparochie in Aalter, deken zijn van ons dekenaat. Deken Patrick blijft wel pastoor van de Parochie in Aalter. Het dekenaat Deinze bestaat thans uit de parochies in Aalter, Deinze, De Pinte–Latem, Gavere–Nazareth en Zulte.
Pastoor Rudy blijft nog enkele jaren pastoor-moderator van de H. Maria Magdalenaparochie in Deinze en pastoor van de 18 lokale kerkplekken in onze stad.

 

Uurregeling zondagsvieringen in de parochie van Deinze, zie ook folder en op de website www.parochieindeinze.be
- elke vooravond:
16.30 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt Deinze)
18.00 u. 1ste en 3de zaterdag kerk te Hansbeke; 2de zaterdag kerk te Merendree; 4de zaterdag kerk te Vosselare 
- elke zondag:
9.00 u. Sint-Pauluskerk (Oostkouterlaan Petegem)
9.00 u. 1ste en 3de zondag kerk te Nevele; 2de en 4de zondag kerk te Landegem
9.30 u. Sint-Amandus en Jobkerk te Astene
9.30 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk (Kortrijkstraat Petegem)
10.30 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt Deinze)
- op de grote hoogdagen:
een extra eucharistieviering om 18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwkerk (Markt Deinze) 

Meer info kan u terugvinden op de website van onze grote parochie: www.parochieindeinze.be , op Otheo (Kerknet) en in Kerk en Leven, het parochieblad. 

lief en leed

Ik misse u waar ik henenvaar of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond en de avonden nog meer (G.G.)

In de Sint-Martinusparochie namen we afscheid op: 

25 mei 2024: Fernanda De Nys, echtgenote van Fernand Nachtergaele. Fernanda woonde in de Machelenbinnenweg te Petegem. Zij was 86 jaar. 

4 mei 2024: Laurent Colman, weduwnaar van Christiane Bracke. Laurent woonde in de Bokstraat te Machelen. Hij was 96 jaar.

2 mei 2024: Isabelle Verstraeten, weduwe van Carlos Parmentier. Isabelle verbleef in WZC Sint-Jozef en woonde voorheen in de Oostmeersdreef te Deinze. Zij was 101 jaar. 

26 april 2024: Denise Herman, weduwe van Astère De Wever. Denise verbleef in WZC Sint-Jozef en woonde voorheen in de Leeuwstraat te Zeveren. Zij was 83 jaar. 

18 april 2024: Lucien Bonte, echtgenoot van Renilde De Guchtenaere. Lucien verbleef in WZC Sint-Jozef en woonde voorheen te Blankenberge. Hij was 92 jaar. 

9 maart 2024: José Goeman, echtgenoot van Georgette Bekaert. José woonde in de Machelenbinnenweg te Petegem. Hij was 75 jaar. 

16 januari 2024: Maria Legast, weduwe van Gustaaf Peeters. Maria verbleef in WZC Ter Leenen en woonde voorheen te Geel. Zij was 79 jaar.

28 oktober 2023: Julienne Verstraeten, weduwe van Georges Santens. Zij was 95 jaar en verbleef in wzc Karel Picqué en woonde voorheen in de Kortrijkstraat

28 september 2023: Daniël Herman, weduwnaar van Jeanine De Volder. Daniël verbleef in WZC Sint-Jozef en woonde voorheen in de Kakelstraat te Petegem. Hij was 85 jaar.

30 augustus 2023: José Moerman, weduwnaar van Denise Seynhaeve. José verbleef in WZC Sint-Jozef te Petegem en woonde voorheen in de Markegemsesteenweg te Dentergem. Hij was 89 jaar.

14 juli 2023: Sylvère Kints, echtgenoot van Clara Martens. Sylvère verbleef in wzc St.-Jozef en woonde voorheen op de Kouter te Deinze. Hij was 88 jaar. 

6 juli 2023: Georgette Haelemeersch, weduwe van Charles De Groote. Georgette verbleef in WZC Sint-Jozef te Petegem, en woonde voorheen in de Louis Dhontstraat te Deinze. Zij was 93 jaar.

7 juni 2023: Paul Allaert, echtgenoot van Nicole Provost. Paul woonde in de Kortrijksesteenweg te Petegem. Hij was 82 jaar.

30 mei 2023: Godelieve Vanlancker, weduwe van Paul De Meyer. Godelieve woonde in het WZC Sint-Jozef. Zij was 90 jaar.

25 mei 2023: Georgette Braekevelt. Georgette woonde in de Desiré Delcroixstraat te Deinze en voorheen in het Molenpark te Petegem. Zij was 90 jaar.

24 mei 2023: Henriette Blancke, echtgenote van Eugeen Huys. Henriette woonde in de Kernlaan te Petegem. Zij was 72 jaar.

28 april 2023: Lucie Cornelis, weduwe van André Seyns. Lucie verbleef in WZC Sint-Jozef, en woonde voorheen in de Louis Dhontstraat te Deinze. Zij was 91 jaar.

 

 

Wij gedenken deze overledenen en bidden voor hen en hun familie. Moge zij delen in de verrijzenis van de Heer.

 

Waait mij nu zoetjes, o zuchtende wind;
wiegt mij en douwt mij, dat zuilende kind (G.G.)

In de Sint-Martinuskerk werden door het Heilig Doopsel in de christelijke gemeenschap opgenomen op:

7 april 2024: Mathis, zoontje van Kenneth Soetaert en Ann-Sophie Vermaercke 

20 augustus 2023: Alice, dochtertje van Lukas Casier en Daniëlle Ceuppens

20 augustus 2023: Livé, dochtertje van Brecht De Munck en Kim Lava

11 juni 2023: Tygo, zoontje van Kenneth Van Damme en Emmanuelle Dhondt

11 juni 2023: Faitely, dochtertje van Sander Egbers en Yasmine Viane 

23 april 2023: Leon, zoontje van Sophie Casteleyn 

De Sint-Martinusgeloofsgemeenschap wenst hen en hun familie van harte proficiat en verwelkomen hen van harte in hun midden.

 
Kom 'e keer,
fliefflodderker,
'k hebbe u, 'k hebbe u zo lief (G.G.)

Werden in de Sint-Martinusparochie door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden op:

12 augustus 2023: Charlotte Boone en Simon Herman

15 juli 2023: Emmy Durnez en Andreas Van der Plaetsen

De Sint-Martinusparochie wenst de jonggehuwden van harte veel geluk toe.

Sint Martinus Kerk buitenaanzicht

Hits: 123581 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2024

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart