Welkom op de website van de Sint Martinus en Sint Antonius abt Parochie te Petegem-aan- de-Leie bij Deinze.
Onze parochie maakt deel uit van het dekenaat Deinze.

U vindt onze kerk op het snijpunt van de N43 (baan Gent-Kortrijk) en de N35 (baan Tielt-Gavere). Het officiële adres van onze kerk is Kortrijkstraat 65 te 9800  Deinze.  

U kan op deze website algemene informatie vinden. De rubriek nieuws vindt u hieronder en wordt wekelijks vernieuwd.

Sint-Martinus Kerk binnen

 

Nieuws

Vieringen 

ZONDAG 17 JUNI  – ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

09.30 u. Zondagsviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
Jaarmis t.i.v. Frans Dhondt en overleden familie 

ZONDAG 24 JUNI  – TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR – HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

09.30 u. Zondagsviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
Euch. t.i.v. overleden familie
Jaarmis t.i.v. Jozef Van Nuffel en echtgenote Alma Rosseel

 Pastorale mededelingen 17 juni 2018 

In ons gebed gedenken wij:
Juliana Boone, weduwe van Carlos Morbé. Juliana woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Rozenlaan. Zij was 86 jaar. 
Jozef Verwilst, echtgenoot van Andrea Vanden Berghe. Jozef woonde op de Markt, voorheen in de Vinktstraat. Hij was 92 jaar. 
Hilda Dewaele, weduwe van Frans Bradt. Hilda woonde in wzc St.-Jozef. Zij was 88 jaar. Haar uitvaartliturgie vindt dinsdag 19 juni om 10.00 uur plaats in de kapel van het woonzorgcentrum.
Blanche De Keyser, weduwe van Antoine Dhaenens. Blanche woonde in de Vinktstraat. Zij was 93 jaar. Haar uitvaartliturgie vindt woensdag 20 juni om 10.30 uur plaats in de kerk te Zeveren.
Odila Vanseveren, Zuster Stanislas, religieuze van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo in de Meulenstraat. Zij was 93 jaar. Haar uitvaartliturgie vindt zaterdag 23 juni om 10.30 uur plaats in de kapel van de Zusters.
Dat zij en al onze dierbaren delen in de verrijzenis van de Heer.

Volgend weekend worden deze kindjes gedoopt:
Noémie, dochtertje van Mathieu Deman en Sofie Cales.
Ylliano, zoontje van Bjorn Van Meirhaeghe en Saskia Lambert.
Julie, dochtertje van Frederic Mortier en Sofie Verhelst.
Tuur, zoontje van Thomas De Meyer en Tine Deschoenmaeker.
Onze oprechte gelukwensen aan de jonge ouders, de grootouders en hun families!

Volgende zaterdag 23 juni om 14.00 u. zullen Tessa Vertriest en Sven Degroote, elkaar het sacrament van het huwelijk schenken in de kerk te Vinkt. Hartelijke gelukwensen!

Maandag 18 juni zal er om 9.30 uur in de kerk te Grammene een eucharistieviering plaatsvinden voor de overledenen ter gelegenheid van de kermis.

De ouders die één van de komende weken of maanden hun kindje willen laten dopen worden verwacht op de doopontmoeting. De eerstvolgende heeft plaats op dinsdag 19 juni om 20.00 uur in het parochiaal huis, Kaaistraat 1.

Zaterdag 23 juni heeft om 17.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-kerk de ‘Namis’ plaats voor alle overledenen die in de maand mei hun uitvaartliturgie hadden in één van de kerken van Deinze.

Zondag 24 juni zal deken Rudy, in naam van de bisschop, het nieuwe duo verantwoordelijken voor de Parochie in Zulte aanstellen: pastoor-moderator Peter Bracke en diaken Johan Van Wassenhove. U bent van ganser harte welkom in de zondagsviering die om 15.00 u. plaatsvindt in de kerk te Olsene en op de aansluitende receptie.

In februari besloten de kerkraad en de mensen van de lokale parochiale werkgroep te Astene in te gaan op de vraag van het bisdom om een vluchtelingengezin op te vangen in Astene. Oorspronkelijk werd een Syrisch gezin vooropgesteld maar uiteindelijk werd een dakloze asielzoekende familie uit Tsjetsjenië toegewezen. Op vrijdag 9 maart stonden ze dan voor de deur. Het gaat om een moeder met vijf jonge kinderen (de vader is vermist… ) die destijds gevlucht zijn voor de oorlog in hun thuisland. In Astene heeft de kerkfabriek hen een leegstaande woning in de Nieuwstraat ter beschikking gesteld en via de parochiekas wordt hen enige financiële steun verleend om de hoogste noden te lenigen. Het gezin werd door enkele medelevende parochianen voorzien van meubelen, huisraad en kledij voor de kinderen zodat ze menswaardig kunnen leven. De 4 jongste kinderen gaan naar de basisschool Mozaïek in Astene waar ze zeer goed worden opgevangen en de oudste zoon is ingeschreven in het 1ste jaar BSO aan het Erasmus in Deinze. Christus heeft gezegd: “wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan.” Het is met deze gedachte dat men aan dit kwetsbaar gezin in Astene een veilig onderkomen probeert te geven. Ook het kerkbestuur en de lokale parochiale werkgroep van Vinkt vangen zo’n vluchtelingengezin op.

Wegens de fusie van de gemeente Nevele met de stad Deinze, zullen de parochiegrenzen van de nieuwe Parochie in Deinze worden aangepast. Vanaf 1 mei zal het geheel van de nieuwe Parochie in Deinze bestaan uit de vroegere dertien parochies in Deinze én de zes vroegere parochies in Nevele. Pastoor-deken Rudy Van Acker werd tevens benoemd tot pastoor-moderator van dit pastoraal samenwerkingsverband Parochie in Deinze-Nevele. Pastoor Luc Verhasselt wordt benoemd in de nieuwe Parochie in Deinze, met behoud van zijn pastoorsopdracht in de pastorale kern Nevele.
Pastoor Guido De Jaeger blijft parochiaal administrator voor de kerkplek Astene en voltijds parochievicaris voor de Parochie in Deinze, met bijzondere opdracht in de rusthuizen van Deinze.
Priester August De Groote en priester Tony De Jans blijven deeltijds parochievicaris in de Parochie in Deinze.
Diaken Johan Van Heirzeele, benoemd voor het dekenaat Deinze, zal voortaan meer in de Parochie in Deinze actief zijn.
Parochieassistente Katrien Demarey en pastoraal werkster Marina Botta worden benoemd voor het geheel van deze ‘nieuwe’ parochie in Deinze.

 

lief en leed

Ik misse u waar ik henenvaar of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond en de avonden nog meer (G.G.)

In de Sint-Martinusparochie namen we afscheid op: 

8 juni 2018: Denise Van Meenen, Zuster Leopoldine, religieuze van de Zusters Maricolen. Zuster Leopoldine woonde in het wzc St.-Jozef. Zij was 96 jaar.

11 mei 2018: Simonne Campe, echtgenote van Emile Heye. Simonne woonde in het woonzorgcentrum Sint-Jozef, voorheen in de Tonnestraat. Ze was 92 jaar.

27 april 2018: Rachel Verstraete, weduwe van Valere Vermeiren. Rachel woonde in het woonzorgcentrum Sint-Jozef, voorheen in de Volhardingslaan. Zij was 96 jaar.

20 april 2018: Juliette Van Eechaute, weduwe van Honoré Van Meirhaeghe. Juliette woonde in het woonzorgcentrum St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat.  Zij was 95 jaar.

19 april 2018: Rosine Van Gansbeke, weduwe van Pascal De Saffel. Rosine woonde in het woonzorgcentrum St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat. Zij was 94 jaar. 

7 april 2018: Anna De Waegenaere, weduwe van Maurice De Wielmaker. Anna verbleef in wzc St.-Jozef, voorheen woonde ze in de Centrumlaan. Zij was 101 jaar. 

3 april 2018: Julienne De Vos, weduwe van Gerard Van den Heede. Julienne woonde in het wzc St.-Jozef. Zij was 95 jaar. 

13 maart 2018: Isabelle Mesure, weduwe van Herman Vandenbunder. Isabelle woonde in de Gampelaeredreef. Zij was 80 jaar. 

2 maart 2018: Gertrude Wright, weduwe van Paul Nopens. Gertrude woonde in wzc St.-Vincentius, voorheen in de Melkweglaan. Zij was 94 jaar

1 maart 2018: Madeleine Van Driessche, weduwe van Louis Moerman. Madeleine woonde in wzc St.-Jozef. Zij was 95 jaar. 

28 februari 2018: Christine De Meyer. Christine woonde in wzc St.-Jozef. Zij was 85 jaar. 

15 februari 2018: Rosa Callens, weduwe van Victor Saveyn. Rosa woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in Gent. Zij was 95 jaar. 

27 januari 2018: Elisabeth De Cock, weduwe van Albert Verbeke. Elisabeth woonde in wzc St.-Jozef. Zij was 90 jaar. 

25 januari 2018: Blanche Van Nieuwenhuze, weduwe van Alfred Christis. Blanche woonde in wzc St.-Jozef. Zij was 97 jaar. 

6 januari 2018: Bertha Van Hove, weduwe van Firmin Careel. Bertha woonde wzc St.-Jozef, voorheen in de Kouterlosstraat. Zij was 93 jaar.  

4 januari 2018: Rosine Moreels, weduwe van Germain De Waegenaere. Rosine woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Gentstraat. Zij was 94 jaar.  

29 december 2017: Gerarda Willems, Zuster Hélène, religieuze van de Zusters Maricolen. Zij woonde thans in het WZC Sint-Jozef, voorheen in de Kaaistraat.

12 december 2017: Angel Haroon, dochtertje van Gill en Robina Haroon, zusje van Shanley en Bless. Angel woonde in de Achilles Van Eeckhoutestraat en was 7 jaar. 

9 december 2017: Maria Reybroeck, weduwe van Urbain De Winter. Maria woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Poelstraat. Zij was 92 jaar.

30 november 2017: Simonne Devos, weduwe van Jan Vermeulen. Simonne woonde in het wzc St.-Jozef. Zij was 87 jaar. 

23 november 2017: Yvonne Van Assche, weduwe van Noël Van der Meeren. Yvonne woonde in het wzc St.-Jozef. Zij was 92 jaar. 

20 november 2017: Solange Lootens, weduwe van André Van Doorne. Solange woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in Nevele. Zij was 87 jaar.

18 november 2017: Maria Campens. Maria woonde in wzc St.-Jozef, voorheen op de Aaltersesteenweg. Zij was 93 jaar.

7 oktober 2017: Margareta Degryse, weduwe van Etienne Van Rie. Margareta woonde in de Veldstraat. Zij was 88 jaar. 

20 juli 2017: Solange Tessely, echtgenote van Joseph Brosteaux. Solange woonde in het wzc Sint-Jozef en was 85 jaar.

2 juni 2017: Gustaaf De Clerck. Gustaaf woonde in de Kortrijksesteenweg en was 59 jaar.

1 juni 2017: Rachel Delmotte,weduwe van André Segaert. Rachel woonde in het wzc Sint-Jozef, voorheen in Kruishoutem en was 91 jaar.

20 mei 2017: Saskia Provost. Saskia woonde in de Oude Weg in Zulte en was 43 jaar.

20 mei 2017: Mariette De Bock, weduwe van Frans Brusseel. Mariette woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Weg naar de Vaart, en was 89 jaar. 

6 mei 2017: Jordaan Van Praet, echtgenoot van Evalina Debels. Jordaan woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Leenweg en was 79 jaar. 

6 april 2017: Simonne Vermeiren, echtgenote van Armand Arnou. Simonne woonde in wzc St.-Jozef, Kortrijksesteenweg, voorheen in de Gentstraat en was 88 jaar.

 

Wij gedenken deze overledenen en bidden voor hen en hun familie. Moge zij delen in de verrijzenis van de Heer.

 

Waait mij nu zoetjes, o zuchtende wind;
wiegt mij en douwt mij, dat zuilende kind (G.G.)

In de Sint-Martinuskerk werden door het Heilig Doopsel in de christelijke gemeenschap opgenomen op:

4 februari 2018: Xander, zoontje van Bart Lobbens en Delphine Van Den Heede, Ten Rodelaan

4 januari 2018: Lily, dochtertje van Joachim De Zutter en Fien Van der Heggen, uit Kruishoutem

5 november 2017: Ryan, zoontje van Sander Devenyns en Lindsey Linclauw, uit Wortegem-Petegem

5 november 2017: Lore, dochtertje van Floris Vantyghem en Sofie Van Herreweghe, uit Zulte

1 oktober 2017: Amélia, dochtertje van Jonas Callens en Sarina Beyens, Aaltersesteenweg

1 oktober 2017: Lily, dochtertje van Joël Stocké en Jolanda Van Pamel, Steinstraat, Nazareth 

3 september 2017: Anna, dochtertje van Lander Stove en van Elke Duchi, Lucien Buyssestraat 

3 september 2017: Elicia, dochtertje van Tim Oosterlinck en van Mieke Debaere, Ten Rodelaan

3 september 2017: Marie en Julie, dochtertjes van Henk Geirnaert en van Evelyne Vanpoucke, Gaston Baertstraat

6 augustus 2017: Robbe, zoontje van Maarten Wouters en Lien Verhelst, Ommegangstraat

2 juli 2017: Alicia, dochtertje van David Lambert en Sarina Van Hastel, Torenpark

4 juni 2017: Mathis, zoontje van Thijs Dewinter en Stephanie Teirlinck, Lindelaan

7 mei 2017: Elena, dochtertje van Andy De Clercq en van Victoria D’Hollander, De Vlaschaard 

7 mei 2017: Alizée, dochtertje van Kevin Tollebeke en Stéphanie Maes, Koningin Astridstraat

6 mei 2017: Mafia, dochtertje van Jan De Waele en Jamih Ba, Kortrijksesteenweg

23 april 2017: Lukas, zoontje van Michiel Van Herwegen en Wendy Eeckhout, Stationsstraat

22 april 2017: Eméline en Célestine, dochtertjes van Davy Volckaert en Vanessa Van Blanckenberg, Torenpark

2 april 2017: Arthur, zoontje van Jeroen Quartier en Elien Van Wonterghem, uit Lotenhulle.

 

De Sint-Martinusgeloofsgemeenschap wenst hen en hun familie van harte proficiat en verwelkomen hen van harte in hun midden.

 
Kom 'e keer,
fliefflodderker,
'k hebbe u, 'k hebbe u zo lief (G.G.)

Werden in de Sint-Martinusparochie door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden op:

2 september 2017: Charlotte Huys en Sam Vereecken, Kasteellaan

5 mei 2017: Marlène Baert en Jürgen De Mulder, Dentergem

De Sint-Martinusparochie wenst de jonggehuwden van harte veel geluk toe.

Sint Martinus Kerk buitenaanzicht

Hits: 22431 Laatst bijgewerkt: 16 juni 2018

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart