Welkom op de website van de Sint Martinus en Sint Antonius abt kerk te Petegem-aan-de-Leie bij Deinze.
Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de parochie in Deinze en het dekenaat Deinze.

U vindt onze kerk op het snijpunt van de N43 (baan Gent-Kortrijk) en de N35 (baan Tielt-Gavere). Het officiële adres van onze kerk is Kortrijkstraat 65 te 9800  Deinze.  

We nodigen u graag uit om overdag een bezoek te brengen aan de kerk. Elke zondag (en hoogdag) om 9u30 bent u welkom voor de eucharistie. (voorlopig opgeschort wegens de coronamaatregelen)

U kan op deze website algemene informatie vinden. De rubriek nieuws vindt u hieronder en wordt wekelijks vernieuwd.

U kan ons ook vinden op facebook: https://www.facebook.com/SintMartinuskerkPetegemDeinze.

Sint-Martinus Kerk binnen

 

Nieuws

Vieringen 

ER ZULLEN TOT NADER ORDER GEEN MISVIERINGEN DOORGAAN. 
DE KERK ZAL EVENWEL OPEN BLIJVEN VOOR PERSOONLIJK GEBED EN MEDITATIE, MET AANGEPASTE MUZIEK.
AAN DE BEZOEKERS WORDT GEVRAAGD BIJ HET BETREDEN VAN DE KERK STEEDS DE HANDEN TE ONTSMETTEN EN NIETS AAN TE RAKEN.
HARTELIJK DANK VOOR UW BEGRIP IN DEZE MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

Op 24 januari, doopsel van de Heer, wordt om 9u30 de eucharistieviering vanuit onze parochie gestreamd via you tube:
kerk Sint-Martinus Petegem aan de Leie
U kan ook een eucharistieviering volgen op NPO2 om 10u vanuit Waubach, Nederland

U kan deze info nalezen op kerknet: aanbod vieringen tv, radio en internet.

Pastorale mededelingen 17 januari 2021

In ons gebed gedenken wij:  
Frans Arickx, echtgenoot van Yvonne Bradt. Frans woonde in wzc St.-Vincentius, Ten Bosse, voorheen in de Leeuwstraat te Zeveren. Hij was 84 jaar. 
Mogen hij en al onze dierbare overledenen delen in de verrijzenis van de Heer.

Bericht van E.H. Rudy Van Acker op 12 december 2020
De strijd met het corona virus is nog volop bezig. Onze bisschoppen verklaren zich solidair met al wie er ernstig onder te lijden heeft  en met al wie zich heel erg inzetten in de zorg voor mensen. Zij roepen ons ook op om onze burgerzin te blijven behouden en te blijven zorg dragen voor de gezondheid van onszelf en van onze medemensen.  Zij nodigen ons ook uit om o.a. onze kerken open te houden en mensen te laten voelen dat ze welkom zijn, niet alleen in het kerkgebouw, maar meer nog bij de Heer, die midden zijn mensen komt wonen.

Als Parochie in Deinze – Nevele willen wij ons ten zeerste achter de visie en de oproep van onze bisschoppen scharen. Uiteraard willen we solidair blijven in de strijd tegen het virus en mét allen die heel veel zorg dragen voor medemensen. Wij willen de voorschriften zo nauwgezet mogelijk opvolgen. We willen ook proberen de echte boodschap van Kerstmis bij veel mensen te brengen.

Intussen werd de lockdown voor publieke erediensten door de regering ‘licht versoepeld’. Vanaf zondag 13 december mogen wij samen komen in onze kerken met maximum 15 personen. Voorganger, organist,… en kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend.
We overlegden hierover met verschillende mensen en ook met onze parochieploeg van Deinze-Nevele, die in eenheid met de pastoors bevoegd is voor de organisatie van de erediensten.

In de eerste plaats willen we alle geldende veiligheidsmaatregelen blijven respecteren (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden). Ten tweede biedt de versoepeling van de reglementering wel meer mogelijkheden om tijdens de week een eucharistieviering of gebedsmoment samen mee te maken. Maar het biedt in onze stad geen oplossing voor de zondagsvieringen en al zeker niet voor de Kerstvieringen. Voor de meer dan 2.300 mensen die de Kerstvieringen in onze stad meemaken, zouden we méér dan 150 vieringen moeten organiseren… Wie zouden we moeten weigeren? Het aan de deur laten staan van mensen klopt ook niet met de hartelijke gastvrijheid die we willen beleven in onze gemeenschappen. 

We zullen dus voorlopig, tot wijziging van de richtlijnen, geen openbare zondagsvieringen organiseren. Ook op Kerstmis kunnen wij dat in de huidige omstandigheden niet doen. We denken dat het ook veiliger is voor ons aller gezondheid om nu geen grotere vieringen te organiseren. 

Onze geloofsbeleving gaat zeker verder dan de eucharistieviering. En er zijn ook andere mogelijkheden van gebed en vormen om ons geloof te voeden en te inspireren. Vooral het bidden thuis in het gezin is nog vaak onontgonnen terrein.

Maar de eucharistie, en zeker de zondagsviering, blijft de meest intense en sterkste vorm van geloofsvoeding en gemeenschapsopbouw. Zij is bron van onze zending in het leven van alledag. In de vieringen mogen we ook het sterkste beleven een geloofsgeméénschap te zijn.

Dit maximum van 15 personen per eredienst zien wij dus niet zitten voor de zondagsvieringen, en vinden we zelfs niet correct. Maar we blijven solidair en we trachten ook langs zoveel wegen onze verbondenheid vorm te geven.

CONCREET: Zullen er dus (tenzij er van overheidswege andere richtlijnen komen) de volgende weekends geen openbare zondagsvieringen plaatsvinden in onze Parochie in Deinze – Nevele, ook op Kerstmis niet.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmorgen zal er wel een eucharistieviering plaatsvinden om 09.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt). In deze viering mogen er (buiten de voorganger, de organist,…) maximaal 15 gelovigen deelnemen. (Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld voor dit maximum.) Indien er méér mensen zouden aanwezig zijn, geven we de voorrang aan alleenstaanden. Mensen die na 13 december reeds een viering meemaakten zullen hun plaats afstaan.
Op maandag, dinsdag en woensdag zal er om 18.30 u. een eucharistieviering plaatsvinden in de kerk te Astene. Hier gelden dezelfde richtlijnen als hierboven beschreven.
Iedere dag, van zondag t.e.m. zaterdag, zal om 18.00 u. in het hoogkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt) het avondgebed van de Kerk (of vespers) gebeden worden. Ook hieraan kunnen tot 15 gelovigen deelnemen.
Uitvaartdiensten kunnen zoals voorheen plaatsvinden, met maximaal 15 aanwezigen (uitvaartverzorgers, voorganger, assistent, organist,… niet meegerekend).
Doopsels  kunnen in deze periode niet plaatsvinden.

De meeste van onze kerken zijn dagelijks toegankelijk van ongeveer 09.30 u. tot ongeveer 16.30 u.
Mensen zijn er ten zeerste welkom voor een moment van rust, bezinning, gebed… Uiteraard worden de gezondheidsvoorschriften gerespecteerd: mondmasker aan, handen ontsmetten, afstand houden van anderen en met niet méér dan met 15 mensen terzelfder tijd in de kerk.

Zeker in de Kerstdagen zijn mensen van ganser harte welkom in onze kerken!
Dank u voor uw begrip, voor uw verbondenheid in geloof, gebed en solidariteit. Moge de Heer u in de komende Kersttijd bemoediging, hoop en vrede schenken.

E.H. Rudy Van Acker
pastoor-moderator in de parochier Deinze-Nevele

Meer info over de coronamaatregelen en nog veel meer kan u terugvinden op de website van onze grote parochie: www.parochieindeinze.be , op kerknet en in Kerk en Leven, het parochieblad. 

lief en leed

Ik misse u waar ik henenvaar of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond en de avonden nog meer (G.G.)

In de Sint-Martinusparochie namen we afscheid op: 

december 2020: Christine Vanhee, echtgenote van Chris Van de Steene. Christine woonde in de Kortrijkstraat in Deinze. Zij was 69 jaar.

20 november 2020: Irène Hertoge, weduwe van Arthur Colpaert. Irène woonde in  wzc St.-Jozef, voorheen in de Nachtegaalstraat. Zij was 96 jaar. 

24 september 2020: Denise Bouckaert. Denise was 94 jaar en woonde in het woonzorgcentrum St.-Vincentius, voorheen in de Kortrijkstraat. 

26 februari 2020: Suzanne Van de Vijver, weduwe van Gentiel Taghon. Suzanne was 96 jaar en woonde in wzc St.-Vincentius, voorheen in de Kouterlosstraat. 

21 februari 2020: Daniel De Ruyck. Daniel was 91 jaar en woonde in wzc Karel Picqué, voorheen in de Tonnestraat.

18 februari 2020: Leona Naessens, weduwe van Jules Arickx. Leona was 97 jaar en woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Dentergemstraat. 

8 februari 2020: Gabrielle De Neve. Gabrielle was 93 jaar en verbleef in het wzc St.-Jozef, en woonde voorheen in de Tabakstraat in Wontergem. 

1 februari 2020: Dionisia Rogge. Dionisia was 100 jaar en verbleef in wzc St.-Jozef, voorheen in de Gentpoortstraat.

29 januari 2020: Norma Langedock, weduwe van Frans Lefebvre. Norma was 87 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat. 

24 januari 2020: Hans Siebert, weduwnaar van Denise Willems. Hans was 83 jaar en verbleef in het woonzorgcentrum St.-Jozef, voorheen in de St.-Hubertstraat. 

4 januari 2020: Maria Bauwens, weduwe van Wilfried Vanhooren. Maria was 88 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in Brugge

17 december 2019: Maurice Michels, echtgenoot van Godelieve De Waele. Maurice was 92 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat. 

16 december 2019: Maria De Clercq, weduwe van Maurice Verlijen. Maria was 96 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Boomstraat. 

22 november 2019: René Strobbe, weduwnaar van Simonne De Boever. René was 97 jaar en verbleef in wzc St.-Jozef en woonde voorheen in de Machelenstraat

14 november 2019: Willy Maurice Dewith, echtgenoot van Aurore Vandenbergen. Willy was 91 jaar en woonde in wzc St.-Jozef.

8 november 2019: Blanche Van de Velde, echtgenote van Marnik Moreels. Blanche was 82 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat.

7 november 2019: Rosette De Meulenaere, weduwe van Frans Janssens. Rosette was 93 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Grimbaartstraat. 

2 november 2019: Margareta ‘Margriet’ Teirlinck, weduwe van Roger De Witte. Margareta was 98 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Achterstraat.

18 oktober 2019: Albert Stichelbaut. Albert was 95 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Karel Picquélaan.

17 oktober 2019: Lucienne Heinckiens, weduwe van Willy Vroman. Lucienne was 87 jaar en woonde in wzc St.-Jozef. 

14 september 2019: Etienne Lootens, weduwnaar van Maria Taelman. Etienne was 90 jaar en woonde in de Leiemeersstraat. 

29 augustus 2019: Alicia Samson, weduwe van Rochus De Winter. Alicia was 94 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Désiré Delcroixstraat.

29 juli 2019: Alice De Witte, weduwe van Hugo De Cuyper. Alice was 94 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen te Gent. 

13 juli 2019: Marcella Tijtgat, weduwe van Modest Henri Persijn. Marcella was 88 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in Zulte. 

15 juni 2019: Gilbert De Groote, weduwnaar van Antoinette Van Hauwaert. Gilbert was 85 jaar en woonde in de Lindelaan.

17 mei 2019: Daniël Van Den Driessche, echtgenoot van Ria Rademakers. Roger was 80 jaar en woonde in de Kortrijksesteenweg.

18 april 2019: Simonne Vercruysse, weduwe van Robert Tuytens. Simonne was 89 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Ommegangstraat. 

13 april 2019: Emiel Heye, weduwnaar van Simonne Campe. Emiel  was 95 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tonnestraat. 

6 april 2019: Marie-Louise Vanderbauwhede, weduwe van Gerard Goetgeluk. Marie-Louise  was 91 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen op de Markt. 

27 maart 2019: Gerard Goetgeluk, echtgenoot van Marie-Louise Vanderbauwhede. Gerard was 91 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen op de Markt. 

15 maart 2019: Leona Campe, weduwe van Astère Rutsaert. Leona was 85 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Pastoriestraat. 

2 maart 2019: Hilda Maertens, weduwe van Herman Hensen. Hilda was 92 jaar en woonde voorheen in de Tolpoortstraat.

2 maart 2019: Leon-Adrien Cornelis, weduwnaar van Denise Cooreman. Adrien was 86 jaar en woonde voorheen in de Kortrijkstraat. 

2 maart 2019: Cooreman Denise, echtgenote van Leon-Adrien Cornelis. Denise was 85 jaar en woonde voorheen in de Kortrijkstraat. 

25 januari 2019: Marie Louise De Volder. Marie Louise was 82 jaar en woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Sint-Hubertstraat.

16 januari 2019: Angèle Adams, weduwe van Robert Van Houtte. Angèle was 90 jaar en woonde in het woonzorgcentrum St.-Jozef, voorheen in Machelen.

14 januari 2019: Noël Bauters, echtgenoot van Hedwige Verheecke. Noël was 81 jaar en woonde in de Kortrijkstraat

11 januari 2019: Madeleine Verleyen, weduwe van Oscar Simoens. Madeleine was 98 jaar en woonde in WZC St.-Jozef.

27 december 2018: Theofiel Delfosse, weduwnaar van Celina Mertens. Theofiel was 99 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Louis Dhondtstraat. 

Wij gedenken deze overledenen en bidden voor hen en hun familie. Moge zij delen in de verrijzenis van de Heer.

 

Waait mij nu zoetjes, o zuchtende wind;
wiegt mij en douwt mij, dat zuilende kind (G.G.)

In de Sint-Martinuskerk werden door het Heilig Doopsel in de christelijke gemeenschap opgenomen op:

2 februari 2020: Elina, dochtertje van Valesca Saegerman

8 december 2019: Wout en Lara, zoontje en dochtertje van Cédric Nachtergaele en Ruth Van Mol

17 november 2019: Senne, zoontje van Maarten Wauters en Lien Verhelst

20 oktober 2019: Thor, zoontje van Carlo Waelens en Barbara Bracke

20 oktober 2019: Adam, zoontje van Benjamin Bracke en Maria Szaruga-Bracke

6 oktober 2019: Warre, zoontje van Joren Blancquaert en Marijke De Smet

6 oktober 2019: Louis, zoontje van Joël Stocké en Jolanda Van Pamel

6 oktober 2019: Lena, dochtertje van Joeri Vlekken en Eva Mestdagh

1 september 2019: Briek, zoontje van Lander Stove en Elke Duchi

1 september 2019: Gianni, zoontje van Kurt Vandermoere en Sharon Dejonckheere

1 september 2019: Lukas, zoontje van Steven De Volder en Evelien Gevaert

2 juni 2019: Ines, dochtertje van Pieter Glorie en Delphine De Boever 

7 april 2019: Ella, dochtertje van Ludwig Rooms en van Annelies Van den Bossche

17 maart 2019: Ruby, dochtertje van Elie Merheb en Aagje Buekens

3 maart 2019: Lara, dochtertje van Steven De Coninck en Lien Dhont

17 februari 2019: Aurelio, zoontje van Stijn Vanluchene en Nathalie Van Den Bossche

De Sint-Martinusgeloofsgemeenschap wenst hen en hun familie van harte proficiat en verwelkomen hen van harte in hun midden.

 
Kom 'e keer,
fliefflodderker,
'k hebbe u, 'k hebbe u zo lief (G.G.)

Werden in de Sint-Martinusparochie door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden op:

6 juli 2018: Naomi De Groote en Jeroen Vanlede

De Sint-Martinusparochie wenst de jonggehuwden van harte veel geluk toe.

Sint Martinus Kerk buitenaanzicht

Hits: 58360 Laatst bijgewerkt: 17 januari 2021

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart