Zondagsviering:
Elke zondag om 09u30 vieren we eucharistie met Gregoriaanse en hedendaagse gezangen.

Hits: 5385 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2024

‘…Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien…’ (Mt 25, 36)

De zorg voor de zieke mens vindt haar fundament op de woorden van de Heer Jezus zelf. Het is een zorg die de Kerk aangaat, de hele geloofsgemeenschap. 

Wie ziek is of ouder en thuis gebonden, vindt het fijn dat er mensen zijn die op bezoek komen en die naar hem of haar luisteren. 

Elke christen is geroepen om de zieke mens bij te staan en een stukje mee te gaan op zijn lijdensweg. Met een bezoek en ons gebed kunnen wij de Heer aanwezig brengen bij de mensen.

De zieke of oudere mens die niet meer naar de eucharistieviering kan komen, staat niet los van de gemeenschap!

De  communie aan huis, is het uitdrukkelijk teken dat de zieke of oudere medegelovige die moeilijk uit huis kan, verbonden blijft met de hele geloofsgemeenschap. 

De communie brengen bij een zieke of oudere medemens thuis is met de Heer zelf op bezoek gaan! 

Wilt u de communie thuis ontvangen of bent u bereid om, vanuit de eucharistieviering, de communie mee te nemen voor een thuisgebonden zieke of oudere medemens (wekelijks, maandelijks,…)? Neem dan contact op met het parochiaal secretariaat of met pastoraal werkster Marina Botta 0474/480830 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Hits: 5351 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022

De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten van de Katholieke kerk.  Het wordt door een priester toegediend.
Een ernstig zieke mens, of wie door ouderdom verzwakt is, of wie voor een ernstige heelkundige ingreep staat, kan de ziekenzalving ontvangen.
Het is best als de persoon zelf om de ziekenzalving vraagt en dit tijdig doet. Familie, vrienden, de arts of het verpleegkundig personeel kunnen hierbij de zieke mens van dienst zijn, door hem op die mogelijkheid te wijzen.
Dit sacrament kan herhaald worden, als de zieke persoon na een aanvankelijke verbetering, weer slechter wordt.

Wie graag de ziekenzalving ontvangt, kan best contact opnemen met het parochiaal secretariaat of met de pastoor zelf.

Hits: 4280 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2024

In de biecht of het sacrament van boete en verzoening krijgt de gelovige de kans om de relatie tussen God en mens opnieuw te herstellen.  De gelovige bekeert zich opnieuw tot God en vraagt God op een berouwvolle manier om vergeving.  Dit sacrament van boete en verzoening werkt genezend en helend. 

Naast een individueel biechtgesprek, kent de kerk ook verzoeningsvieringen. Deze gemeenschappelijke verzoeningsvieringen worden ingericht tijdens de sterke tijden: in de adventsperiode en in de vasten (de data worden bekend gemaakt in de rubriek nieuws).

Wie graag een individueel biechtgesprek wenst, neemt best contact op met het parochiaal secretariaat of met de pastoor zelf.

Hits: 4350 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022

Het woord 'doop' komt van onderdompelen in het water. Water is het element van (nieuw) leven. Wie gedoopt wordt, begint een nieuw leven in de gemeenschap van gelovigen.

Het doopsel kan toegediend worden in een individuele of in een gemeenschappelijke doopviering of tijdens een eucharistieviering.

Wie (voor zijn kind) het doopsel wil, neemt best tijdig contact op met het parochiaal secretariaat.

Hits: 5343 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022

In ons bisdom worden zevenjarige kinderen voorbereid om voor het eerst de communie te ontvangen. Deze voorbereiding gebeurt niet via de school.

Wie zijn kind wil voorbereiden op het ontvangen van de communie neemt het best contact op met het parochiaal secretariaat.

 

Hits: 5059 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2024

Het vormsel is een sacrament waarbij de gedoopte de gaven van de heilige Geest ontvangt.

De bisschop zalft een gelovige, die verstandig genoeg is om eigen keuzes te maken, met heilige olie. 
Deze kan nu zelf bevestigen dat hij of zij bij de kerk wil blijven. 
De heilige Geest bevestigt de gelovige ook.
Hij geeft kracht om te blijven geloven,
om de kerk trouw te blijven,
en de Blijde Boodschap door te geven aan alle mensen.

In onze streek wordt het vormsel gewoonlijk toegediend op de leeftijd van 12 jaar (op het einde van het zesde leerjaar) op de zaterdag of zondag van Pinksteren.

Aan het vormsel gaat de vormselcatechese vooraf: gedurende een jaar voorafgaand aan het vormsel komen de kinderen en hun ouders samen op regelmatige tijdstippen om dit sacrament voor te bereiden. Zij worden daarvoor uitgenodigd door de vormselcatechiste en de pastoor.

Wie zijn kind graag wil laten vormen, neemt best contact op met de vormselverantwoordelijke Marina Botta (0474/480 830; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of met het parochiaal secretariaat .

 

Hits: 5715 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022

Het huwelijk is een werkelijkheid waarin de liefde van God zich openbaart.

Een burgerlijk huwelijk is een bezegeling van elkaars liefde om voor elkaar te zorgen, in goede en slechte tijden, op papier vastgelegd.
Het kerkelijk huwelijk wordt voor God gesloten. 
God is actief aanwezig in de liefdesrelatie tussen man en vrouw: God heeft niet alleen de mens uit liefde in het bestaan geroepen, Hij heeft de mens ook de opdracht gegeven om elkaar lief te hebben.

De Kerk verwacht dat je trouwt in je eigen parochiekerk, of in de kerk waarmee je een band hebt. 
Het is wenselijk om je trouwplannen ruim van te voren kenbaar te maken in de parochie. 
Dit geeft de gelegenheid om samen met de pastoor de voorbereidingen te treffen, zowel praktisch als inhoudelijk. Een afspraak voor de kerkelijke inzegening kun je het beste ruim 6-9 maanden voor je huwelijk bespreken

Het kerkelijk huwelijk is een sacrament, en dat vraagt om een goede inhoudelijk voorbereiding. Dit kan best besproken worden met de pastoor.

Wie kerkelijk wil huwen, neemt contact op met de pastoor of met het parochiaal secretariaat.

Hits: 4418 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022

In de kerk kan met een uitvaartmis afscheid genomen worden van een overledene.
Wie in het rusthuis overleden is, kan kerkelijk afscheid nemen in de kapel van het rusthuis.

Gewoonlijk zorgt het mannenkoor voor een gregoriaanse mis,
maar in samenspraak met de pastoor kunnen andere liederen en teksten afgesproken worden.

Er wordt een kruisje (met de naam en de leeftijd) op de kist gelegd.
Na de uitvaartdienst hangt het kruisje in de kerk.
De familie krijgt dit kruisje mee naar huis op de dienst voor de overledenen op Allerheiligen/Allerzielen.

Wie afscheid moet nemen van een geliefde, neemt eerst contact op met een uitvaartverzorger.
Deze contacteert dan op zijn beurt de pastoor om samen de datum en het uur van de afscheidsdienst af te spreken.

Daarna neemt de pastoor contact op met de nabestaanden om de afscheidsviering voor te bereiden.

Hits: 4889 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2024

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart