De kerkraad zorgt voor het onderhoud en de bewaring van de kerk (of kerken) van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Zetel van de kerkfabriek: Kortrijkstraat 65 te 9800 Deinze

Samenstelling van de kerkraad:    

Van Eenoo Wilfried, voorzitter   

De Ruyck Rita, secretaris            

De Waele Jan, penningmeester   

De Keukeleire Paul, lid               

Heleu Heidi, lid                           

E.H. Rudy Van Acker is, als aangestelde verantwoordelijke van de parochie, van rechtswege lid.

 

Contactpersoon: Wilfried Van Eenoo, voorzitter, 09/386.34.36

 

Hits: 5554 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2024

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart