De eerste kerk, in Romaanse stijl, bestond reeds in 1147, maar werd herhaaldelijk herbouwd en vergroot. De sierlijke achthoekige toren (beschermd monument) dateert van 1616. De kerk, volledig vernield in mei 1940, werd in oorspronkelijke stijl herbouwd in 1957. Waardevol zijn vooral bepaalde stukken van het meubilair (stijl L.XV en L.XVI) en schilderijen van Karel Piqué en van de school van G. De Craeyer.

Hits: 1867 Laatst bijgewerkt: 03 mei 2015

 

 De kapel werd gebouwd in 1873 op grond van Leander Provoost en op verzoek van het echtpaar Prosper Van Eeckhoute - M.F. De Brabandere, die in 1927 de eigenaars werden. 

De kapel is nu eigendom van de Kerkfabriek van de Sint-Martinusparochie. 

 

 

 In de meimaand bidden we elke woensdag om 17u30 het rozenkransgebed.

 

Hits: 1792 Laatst bijgewerkt: 23 mei 2015

Schilderijen boven de altaren

Het schilderij boven het zijaltaar noord (kant van de Leie) is een neoclassicistich schilderij dat Onze Lieve Vrouw met Kind met de rozenkrans voorstelt.

Het is olieverf op doek en meet 300 op 180 cm.  Het is van de hand van de Deinse kunstenaar Karel Picqué en dateert van 1849.

Het schilderij, in barokke stijl, boven het hoofdaltaar stelt de Besnijdenis van Jezus voor.

Het is olieverf op doek, meet 245 op 160 cm en is vermoedelijk van de school van Gaspar de Craeyer. Het dateert van de 17de eeuw.

Het schilderij boven het zijaltaar zuid (kant van de Kortrijkstraat) is een neoclassicistisch schilderij dat de titel Heilige Antonius wekt jongeling terug tot leven draagt. We hebben hier te maken met olieverf op doek en 300 op 180 cm als afmetingen. Het kunstwerk is ook van de hand van de reeds genoemde Karel Picqué en dateert van 1842.

Preekstoel

Het geheel is een eiken kuip met beelden van Evangelisten. Het is neogotisch, dateert van 1896 en is van de hand van Matthias Zens.
De H. Martinus deelt zijn mantel met een arme.

 Jezus bij de schriftgeleerden in de tempel.

 

De H. Familie te Nazareth. 
 De Prediking van Jezus en de Apostelen.
De H. Antonius Abt. 
Hits: 1815 Laatst bijgewerkt: 03 mei 2015

Martinus of Maarten werd geboren in 316 of 336 in Sabaria (Hongarije) als zoon van een Romeins tribuun. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Bij een stadspoort van Amiens ontmoette hij een arme en verkleumde bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij slechts zijn eigen helft weggeven.Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus, of stond de bedelaar symbool voor Christus die zelf zei: "Ik was naakt en gij hebt mij gekleed." (Matteus 25,36) Maarten liet zich bekeren, hij werd gedoopt op 18-jarige leeftijd en verliet het leger.Maarten leefde een tijd als kluizenaar en hij stichtte een klooster bij Poitiers, het eerste klooster op Franse bodem. Van hieruit verrichtte hij veel bekeringswerk en werd alom om zijn heilig en ascetisch leven geëerd. In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop.  Hij zette zich in voor de verdere verspreiding van het Christendom. Hij leefde in grote eenvoud, zeer ascetisch, en werd alom gewaardeerd om zijn klare inzichten. Maarten stierf in 397. Op 11 november werd hij begraven in de basiliek van Tours. 

Door zijn keuze voor de armen, zijn spirituele bewogenheid, zijn vredesideaal zijn velen door zijn voorbeeld getroffen. Het leven van deze monnik en bisschop was getekend door eenvoud en geloof. Deze volkse heilige gaf uitstraling en bewondering gedurende vele generaties, tot op de dag van vandaag. Daarom zijn vele kerken naar Hem genoemd. We vinden zijn naam terug in vele plaats- en familienamen. We vieren zijn feest op 11 november.

Martinus,

voor jou geen macht en praal, 
geen leger en geen Roomse Rijk.
Al heel vroeg werd het evangelie je innerlijk vuur.
Eerst nog verborgen aangetrokken,
daarna in het openbaar van je paard getreden en door doopwater helemaal herboren.
Het was Jezus zelf die je bracht op nieuwe wegen.
In een arme leerde Hij je rijkdom te ontmantelen.

Martinus,

voor jou geen angst voor het nieuwe, geen berusting binnen bestaande grenzen.
Overal zocht jij eerst de stilte en het gebed.
Zijn stem was voor altijd je gids.
Je hart bleef wijd open voor kleinen.
Zelfs in de afzondering werd je onderbroken door smeekbeden om wonder en goede raad.

Martinus, 

leer het ons: 
Bezieling en Bewogenheid,
Durf en Gedrevenheid.
Leer het ons:
met grensverleggende liefde
nieuwe gemeeschap stichten.
Het is tijd voor onze nieuwe missie:
vanuit het evanglie op weg gaan
naar een verenigde wereld.

- Jean-Paul Vermassen-

Hits: 2469 Laatst bijgewerkt: 03 mei 2015

Antonius van Egypte of Antonius abt werd geboren in 251 als kind van rijke ouders. Toen Antonius twintig jaar was, stierven zijn ouders. Hij gaf alle bezittingen aan de armen en trok zich in eenzaamheid in de woestijn terug. Later voegden andere christenen zich bij hem en vormden een van de eerste gemeenschappen van monniken in zijn klooster van Sint Antonius in de Oostelijke woestijn van Egypte. Hij was de eerste monnik die vele volgelingen kreeg en staat daarom bekend als de de vader van het kloosterleven. Hij stierf in 356, op 105-jarige leeftijd. 

Zijn bijnaam Antonius met het varken ontstond in de Middeleeuwen. De Antonieten, leden van de naar hem vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij verstrekten. Op 17 januari werden deze varkens geslacht en het vlees verdeeld onder de armen. Zijn naamdag valt dan ook op 17 januari.

Hits: 1933 Laatst bijgewerkt: 03 mei 2015

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart